NIEUW IN ONS AANBOD

Teststrategie met sneltesten in jouw bedrijf

Heel wat bedrijven kiezen ervoor een teststrategie uit te rollen in hun bedrijf om het coronavirus in te dijken. Intussen bouwden we in verschillende bedrijven de nodige expertise op.

Sneltesten

Op een afgesproken moment komen we langs om een sneltest uit te voeren. Met zo’n snelle antigeentest kan het resultaat afgelezen worden 15 minuten na het uitvoeren. De sneltesten zijn minder nauwkeurig dan de PCR-test, vooral bij asymptomatische personen. Ze laten wel toe hoog besmettelijke werknemers te identificeren.

Wat met het resultaat?

Een positief testresultaat houdt in dat de werknemer in isolatie moet en zijn huisarts moet raadplegen. Deze gaat na of er een PCR-test moet gebeuren. De hoogrisico-contacten van de werknemer moeten in quarantaine.

Een negatief resultaat wil niet zeggen dat de werknemer niet besmet kan zijn. Ze laten je wel toe om hoog besmettelijke werknemers op te sporen. Een negatieve sneltest is dus geen vrijgeleide om de preventieve maatregelen niet strikt toe te passen.

Teststrategie in jouw bedrijf?

Contacteer ons vrijblijvend: we staan je graag bij met onze expertise.