De patiënt staat voor ons te allen tijde centraal. Met die gedachte in het achterhoofd ondersteunen we onze collega-thuisverpleegkundigen in tijden van (on)voorziene omstandigheden. Een samenwerking kan op diverse manieren worden ingevuld. Je kan op ons rekenen voor korte en langere vervangingen, een verregaande praktijkondersteuning of een combinatie van beiden. Daarbij staan wij jouw zelfstandigheid nooit in de weg! We bieden enkel de gevraagde ondersteuning waar nodig.

DRM CARE heeft doorheen de jaren een ruime expertise opgebouwd op vlak van administratie en facturatie van verpleegkundige prestaties in de thuiszorg.

Jouw administratie is onze zorg

De laatste jaren zijn de administratieve voorwaarden voor de thuisverpleegkundige alsmaar uitgebreid. Dit neemt meer tijd in beslag die dan ook niet aan patiënten kan worden besteed. Om de administratieve taken te verlichten staan wij open om jou dagelijks bij te staan met raad en daad. Daarbij dragen we betrouwbaarheid, correctheid en beschikbaarheid hoog in het vaandel.

Wat bieden wij?
 • Persoonlijke begeleiding met dagelijkse opvolging.
 • Maximale beschikbaarheid bij vragen of problemen.
 • Mogelijkheid tot gebruik van mobiele, digitale werklijsten en patiëntendossiers.
 • Mogelijkheid tot een driemaandelijks patiëntenoverleg met opmaak van zorgplannen.
 • Maandelijkse facturatie aan de mutualiteiten waarbij verdiensten integraal en correct worden doorgestort.
 • Je behoudt volledige zelfstandigheid.
 • Je organiseert je toer volledig zelf.
 • Je voert zelf de verpleegkundige prestaties uit, met de mogelijkheid om een beroep te doen op vervanging.
 • Je onderhoudt zelf contacten met patiënten, familie, dokters, etc.
 • Je maakt zelf de patiëntendossiers in orde met de mogelijk om beroep te doen op zorgplannen en een mobiel dossier (via smartphone/tablet) waarbij inlezing van eID is inbegrepen.
 • Je behoudt de jaarlijkse softwarepremie, mits je voldoet aan de RIZIV-voorwaarden.

Als thuisverpleegkundige wil je te allen tijde de continuïteit van de zorg voor je patiënten garanderen. Bij afwezigheid door ziekte, vakantie of andere (on)verwachte omstandigheden wil je je patiënten uiteraard niet in de kou laten staan, maar dit kan soms een onmogelijke opgave lijken.

Als DRM CARE kunnen we je daarbij helpen. Door onze jarenlang ervaring inzake vervangingen zijn we immers een betrouwbare partner in dergelijke omstandigheden.

Hoe gaan we praktisch te werk?

Het enige wat jij moet doen om onze zorg op te starten, is ons zo snel mogelijk laten weten wanneer je nood hebt aan vervanging! Vervolgens gaan we samen zitten om concrete afspraken te maken.

We schakelen één of meerdere zelfstandige thuisverpleegkundige(n) in om jou (en/of je collega’s) voor korte of langere duur te vervangen. Door de diversiteit aan collega’s bieden we onze zorg aan in een grote regio en kunnen we een gepaste thuisverpleegkundige aanspreken in functie van jouw patiënten.

We kunnen je hele toer (tijdelijk) overnemen of een deel ervan, afhankelijk van wat jij wenst. Iedere patiënt proberen we te verzorgen op de tijdstippen die ze gewend zijn. We voeren niet enkel onze verpleegkundige taken uit op een kwalitatieve en correcte manier, maar besteden ook aandacht aan de patiënt en zijn/haar omgeving. Wanneer de vervanging ten einde is, doen we een uitgebreide overdacht en kan je de zorg van jouw patiënten terug volledig overnemen. Op die manier helpen we jou om een moeilijk periode te overbruggen.

Hoe gaan we administratief te werk?

De prestaties die de vervangende verpleegkundige uitvoert, factureren wij zelf. Het enige dat we daarvoor nodig hebben, zijn de gegevens van de patiënt en een kopie van de vereiste doktersvoorschriften. Zo heb je tijdens je vervanging geen administratieve zorgen en kan je alles daarna weer moeiteloos overnemen.